ชื่องาน  TOYOTA Exclusive Fleet Sales – The Harmony of Happiness- Thank You Party 2017

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ โรงแรม W HOTEL BANGKOK

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P3 Indoor

+ ขนาด 3 × 4 m.  จำนวน 1 จอ