ชื่องาน MEDA

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

สถานที่ Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH).

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P3 Indoor

+ ขนาด 3 × 2 m.   จำนวน 2 จอ