ชื่องาน  DPU Openhouse

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ มหาวิทยาลัย ธุรกิจ บัณฑิต

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P5 Outdoor

+ ขนาด 2 × 3 m.  จำนวน 1 จอ

พร้อม Roof 4 x 6 m. และ พาร์ LED