ชื่องาน  CAT Thankyou Party 2017 – BIG Thank Concert

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ SHOW DC

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P4 Indoor จำนวน 3 จอ

+ ขนาด 3 × 6 m.  จำนวน 1 จอ

+ ขนาด 1 × 3 m.  จำนวน 2 จอ