ชื่องาน  ออมสิน Smart SMEs Smart Startup

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P3 Indoor

+ ขนาด 2.5 × 4 m.   จำนวน 1 จอ