ชื่องาน  สวนสนามทางเรือ ฉลอง 50 ปี อาเซียน ของกองทัพเรือ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P3 Indoor

+ ขนาด 2 × 3 m.  จำนวน 1 จอ