ชื่องาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

สถานที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P6 Outdoor

+ ขนาด 2 × 3 m.   จำนวน 2 จอ