ชื่องาน  งานฉลองมงคลสมรส คุณเบิร์ด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ สมาคมการยางแห่งประเทศไทย

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P3 Indoor

+ ขนาด 3 × 5 m.  จำนวน 1 จอ