ชื่องาน โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560

สถานที่ ลานอีเด็น ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P3 Indoor จำนวน 1 จอ

+ ขนาด 3 × 7 m.